Terapia uzależnień alkoholowych pomaga osobom cierpiącym na uzależnienie od alkoholu

Terapia alkoholowa jest dla tych, którzy nie mogą w pełni poradzić sobie z alkoholizmem. Ponadto często alkoholicy są siłą umieszczani w zakładach resocjalizacyjnych, ponieważ stanowią poważne zagrożenie dla siebie, swoich bliskich i społeczeństwa i nie zawsze wracają do zdrowia ani siłą, ani przymusem. Terapia uzależnień alkoholowych jest zwykle ostatecznością dla wszystkich narkomanów, dającą szansę na pozbycie się poważnego problemu alkoholizmu.

Terapia uzależnień alkoholowych pomaga ludziom żyć zdrowiej

Celem terapii uzależnień jest nauczenie pacjentów życia bez alkoholu i zmiana ich zachowań społecznych. W trakcie leczenia osoby uzależnione uczą się pokonywania głodu alkoholowego, radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie w codziennych sytuacjach bez dotykania alkoholu oraz świadomego odrzucania osoby odrzuconej. Terapia uzależnień alkoholowych jest długotrwałym leczeniem mającym na celu zmotywowanie pacjenta do przezwyciężenia nałogu i nauki prawidłowej abstynencji. Podejścia terapeutyczne są różne. Odstawienie alkoholu jest często jedyną szansą alkoholika na powrót do normalnego życia. Rehabilitacja jest najskuteczniejsza w zamkniętych ośrodkach leczenia alkoholizmu, ale w niektórych przypadkach skuteczne jest również leczenie ambulatoryjne. Czas trwania rehabilitacji zależy od wielu czynników, a sama rehabilitacja obejmuje indywidualne i grupowe sesje ze specjalistami oraz kursy mistrzowskie.

Ile czasu zajmuje odstawienie alkoholu?

Alkoholizm nie jest chorobą, która kończy się wraz z ostatnią wizytą u specjalisty. Dlatego jednym z najważniejszych czynników wpływających na skuteczność leczenia jest samokontrola. Osoby uzależnione regularnie piją alkohol. Jeśli coś pójdzie nie tak, może instynktownie sięgnąć po mocniejszy napój. Dlatego bardzo ważne w leczeniu alkoholizmu jest rozwijanie wspomnianej umiejętności kontrolowania swojego zachowania oraz pewności siebie.

Zakończenie leczenia uzupełniającego nie oznacza całkowitego wyzdrowienia

Niestety, w przypadku alkoholików leczenie może pomóc w zaprzestaniu picia i wypracowaniu zdrowych nawyków w walce z nałogiem, ale nie wyleczy całkowicie choroby — zamiast tego będziesz alkoholikiem do końca życia.

Terapia alkoholowa jest bardzo ważna w leczeniu uzależnienia, obok innych metod leczenia alkoholizmu terapia daje zadowalający efekt. Połączenie kilku metod np. terapii, leków to skuteczna metoda w leczeniu uzależnień alkoholowych. Osoby uczęszczające na terapię alkoholową mają większe szanse na wyjście z nałogu.