Magnesy walcowe są bardzo trwałe

Walcowy magnes jest rodzajem magnesu stałego, który zwykle jest wykonany z neodymu. Nazywa się to walcowym magnesem, ponieważ ma walcowy kształt. Walcowy magnes jest jednym z najczęstszych rodzajów magnesów stałych. Jest stosowany w różnych aplikacjach, w tym silnikach, generatorach i czujnikach. Walcowy magnes jest wytwarzany przez najpierw tworzenie walcowego kształtu z neodymu. Neodym jest następnie magnetyzowany tak, aby miał bieguny północne i południowe.

Magnesy walcowe są bardzo polecane

W biegunach północnych i południowych jest to, gdzie pole magnetyczne jest najsilniejsze. Siła pola magnetycznego zależy od ilości neodymowy, która jest używana do wykonania walcowego magnesu. Walcowy magnes ma biegun północny i biegun południowy. Biegun północny przyciąga biegun południowy innego magnesu. Biegun południowy przyciąga biegun północny innego magnesu.

Dlaczego magnes walcowy działa?

Tak działają magnesy. Siła między biegunami północnymi i południowymi utrzymuje magnesy razem. Siła między biegunami północnymi i południowymi dwóch magnesów nazywa się siłą magnetyczną. Siła magnetyczna pozwala nam używać magnesów. Im silniejsza siła magnetyczna, tym silniejsze będą magnesy. Magnesy mogą być używane do tworzenia różnych rzeczy. Magnesy są używane w silnikach, generatorach i czujnikach. Walcowy magnes jest rodzajem magnesu, który ma walcowy kształt.

Materiał magnetyczny w magnesie walcowego

Składa się z materiału magnetycznego, takiego jak żelazo, stal lub kobalt. Walcowy magnes ma biegun północny i południowy, podobnie jak magnes barowy. W biegunach północnych i południowych pochodzą i kończą się linie pola magnetycznego. Walcowy magnes ma kilka zastosowań. Jedna aplikacja znajduje się w silnikach elektrycznych. Walcowy magnes jest stosowany w zworcie lub w części obrotowej silnika. Armatura składa się z cewki drutu, która jest rządzona wokół walcowego magnesu.

Zastosowanie magnesów walcowych

Gdy prąd elektryczny przechodzi przez cewkę drutu, tworzy pole magnetyczne. To pole magnetyczne oddziałuje z polem magnetycznym magnesu walcowego i powoduje obrót zwłoki. Kolejne zastosowanie do walcowego magnesu jest głośniki. Głośnik składa się z cewki drutu owiniętej wokół walcowego magnesu. To pole magnetyczne oddziałuje z polem magnetycznym walcowego magnesu i powoduje wibrację cewki drutu. Ta wibracja wytwarza fale dźwiękowe, które możemy usłyszeć. Walcowy magnes jest również stosowany w maszynach MRI. MRI oznacza obrazowanie rezonansu magnetycznego.