Kultura i nauka w zasięgu najmłodszych

Dlaczego dzieci powinny poznawać kulturę i sztukę od najmłodszych lat?

Odpowiedzialni rodzice to tacy, którzy dbają o wszystkie aspekty i potrzeby rozwoju swoich dzieci. Wbrew opiniom niektórych osób nie ograniczają się one wyłącznie do podstawowych zachowań, związanych z zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych. Olbrzymią rolę w ich kształtowaniu jako przyszłych, dorosłych ludzi pełnią też odpowiednio zaspokajane potrzeby emocjonalne, społeczne i kulturalne. I to o tym ostatnim mówi się najmniej w ogólnych publikacjach i artykułach. Skupiamy się zazwyczaj wyłącznie na sferze emocjonalnej oraz społecznej, zapominając, że dziecko nie tylko jest zainteresowane światem jako ogółem. Każdy mały człowiek chce też poznawać różnego rodzaju możliwości, środków artystycznego przekazu, jak i w pewnym okresie potrzebuje mieć przestrzeń twórczą, którą nie tylko będzie podziwiało, ale i tworzyło. Nie jest o dodatek do rozwoju, ale potrzeba, która znajduje się w każdym człowieku, tyle że spełniana na różne sposoby na różnych poziomach. Dlatego też kultura i sztuka powinna na stałe zagościć w planie ciekawych aktywności rodziców z dzieci.

Zwiedzanie i poznawanie historii i współczesności.

Muzea, teatry i wiele innych tego typu miejsc, a także imprezy kulturalne w formie różnego rodzaju eventów powinny znaleźć się na stałe w terminarzu zajęć naszego malucha. Obecnie nie ma problemu z tym, aby znaleźć odpowiednie dla jego wieku możliwości. Teatry, domy kultury, muzea to w tej chwili pełen przekrój przedstawień, imprez i wystaw dopasowanych do wieku każdego z gości. Możemy pójść na spektakl przeznaczony zarówno dla przedszkolaka, jak i starszych, i młodszych uczniów, który przypadnie im do gustu ze względu na poziom, złożoność i zastosowane środki artystyczne takie, aby zainteresowały każde dziecko. Podobnie w przypadku wystaw czasowych i stałych w muzeach i ośrodkach kultury. W sezonach urlopowych bardzo często organizowane są także różnego rodzaju eventy, które mają na celu nie tylko rozwój społeczny dziecka, ale też przekazywanie w odpowiedni sposób informacji i wiedzy.

Zajęcia kreatywne i kulturalne.

Podobnie jak w przypadku istnienia wielu różnego rodzaju możliwości biernego uczestnictwa dziecka w poznawaniu świata, możliwości kultury i sztuki, tak samo ono samo może rozwijać się pod tym kątem. Istnieje wiele miejsc, jak i zajęć pozaszkolnych, które pozwalają dziecku na rozwój artystycznych umiejętności w praktycznie każdym z preferowanym przez nie kierunków. Nie trzeba też od razu stawiać na płatne i niejednokrotnie dosyć mocno nadszarpujące budżet domowy zajęcia. Można skorzystać z możliwości, jakie dają lokalne ośrodki kultury, biblioteki czy placówki artystyczne.