Czy w Krakowie są dostępne dofinansowania na instalację systemu fotowoltaicznego?

Czy w Krakowie są dostępne dofinansowania na instalację systemu fotowoltaicznego?

Dofinansowania do instalacji systemu fotowoltaicznego w Krakowie?

Jak skorzystać z dofinansowań na instalację systemu fotowoltaicznego?

Instalacja systemu fotowoltaicznego w Krakowie staje się coraz bardziej popularna ze względu na dostępność różnych form dofinansowania, które mogą zredukować koszty tego typu inwestycji. Osoby zainteresowane wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej lub przyznane przez rząd. Istnieje również możliwość skorzystania z pożyczek udzielanych przez banki lub inne instytucje finansowe.

Poniżej znajduje się tabela, z której jasno widać szczegóły odnośnie dofinansowania na instalację systemu fotowoltaicznego w Krakowie:

Dofinansowanie Środki
Fondy Unii Europejskiej Do 80% kosztów inwestycji
Dofinansowanie rządowe Do 60% kosztów inwestycji
Pojedyncze pożyczki Do 40% kosztów inwestycji

Aby skorzystać z wyżej wymienionych dofinansowań na instalację systemu fotowoltaicznego, trzeba złożyć wniosek w properpowanym urzędzie. Dokumenty te należy wypełnić poprawnie i dokładnie, a następnie odebrać środki lub wziąć udział w postępowaniu przetargowym. Należy jednak pamiętać, że procedura ta może trwać nawet kilka miesięcy.

Czy w Krakowie są dostępne dofinansowania na instalację systemu fotowoltaicznego?

W ostatnich latach zainteresowanie instalacją systemu fotowoltaicznego na terenie Krakowa gwałtownie wzrosło. Na szczęście istnieją rozwiązania, które pozwalają inwestorom wdrożyć ogniwo, skorzystać z dofinansowania oraz cieszyć się oszczędnościami wygenerowanymi przez system. System fotowoltaiczny w Krakowie można finansować poprzez bony termomodernizacyjne Czyste Powietrze lub Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 KIERUNKU „ENERGIA”.

System fotowoltaiczny, Czyste Powietrze i Program Operacyjny

Montaż oraz inwestycje w OZE, w tym system fotowoltaiczny, w Krakowie można dofinansować po uzyskaniu określonych warunków realizacji odpowiedniego programu. Samorządowa Agencja Rozwoju Terytorialnego w Krakowie została upoważniona rotacją decyzji Ministra Rozwoju do wypłacania dofinansowania na ograniczenie emisji zanieczyszczeń w regionie Krakowa. Programem, w ramach którego można skorzystać z dofinansowania, jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 KIERUNKU „ENERGIA”.

Tabela dofinansowań oraz proceduralne warunki realizacji Programu

Źródło dofinansowania Maksymalna wysokość dofinansowania
Czyste Powietrze 10 000 PLN
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 KIERUNKU „ENERGIA” 70 000 PLN

Aby skorzystać z dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 KIERUNKU „ENERGIA” należy uzyskać decyzje, wnioskując o określony rodzaj dofinansowanego projektu. Wnioskodawcami mogą być: gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, a także pozostałe podmioty posiadające zdolność prawną, zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego. Program strukturalny daje możliwość cofinansowania nawet do 70 000 PLN na jednostkową inwestycję.

Czy w Krakowie są dostępne dofinansowania na instalację systemu fotowoltaicznego?

Finansowe wsparcie dla systemów fotowoltaicznych jest dostępne w Krakowie – sprawdź jak skorzystać!

Dobrze zaplanowany system fotowoltaiczny może być bardzo przydatnym sposobem obniżenia rachunków za energię. Oprócz licznych korzyści finansowych, system fotowoltaiczny może przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i wpłynąć korzystnie na środowisko lokalne. W wielu przypadkach dostępne są dofinansowania, aby wesprzeć inwestycje w instalację systemu fotowoltaicznego. Służą one zmniejszeniu wysokości zakupu i instalacji energooszczędnych rozwiązań w celu redukcji zużycia energii. Dlatego też zachęcamy do sprawdzenia, czy istnieją dofinansowania na instalację systemu fotowoltaicznego w Krakowie.

Jeśli mieszkasz w Krakowie i planujesz zainstalowanie systemu fotowoltaicznego, należy sprawdzić dostępne źródła dofinansowania. Miasto Kraków oferuje dofinansowanie do wydatków ponoszonych na instalację systemu fotowoltaicznego w postaci dotacji lub pożyczki. Aby uzyskać dofinansowanie, należy wypełnić wniosek o dotację lub pożyczkę, w którym wymagana jest kompletna dokumentacja. Szczegółowe zasady i warunki, jakie należy spełnić, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Kraków https://www.um.krakow.pl/dotacje-i-pozyczki-na-instalacje-fotowoltaiczne.

Rodzaj dofinansowania Kwota dofinansowania
Dotacja do 80 %, maksymalnie 5 000 zł
Pożyczka do 80 %, maksymalnie 10 000 zł

Wniosek musi zostać złożony przed rozpoczęciem instalacji systemu fotowoltaicznego. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, dotacja lub pożyczka zostaną przyznane w czasie trwania projektu. Dofinansowanie będzie przypisane do Twoich rachunków za energię.

Oprócz dofinansowania oferowanego przez miasto Kraków, istnieją też inne możliwości sfinansowania instalacji systemu fotowoltaicznego. Obejmują one dotacje z programów rządowych, pomocy z programów funduszy unijnych, gwarancje kredytowe itp. Warto poszukać również znanych banków i inwestorów, którzy mogą zapewnić dotacje lub pomocy w ramach procesu kredytowania.Zainteresowani inwestycjami w energię odnawialną powinni zapoznać się z inicjatywami dofinansowań na instalację systemu fotowoltaicznego w Krakowie, które znajdą w tym artykule: https://www.yap-energy.com/fotowoltaika-krak%C3%B3w.